Written on 24/08/2559, 08:19 by admin
2016-08-24-08-19-04      นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลาง  และแผนระบายน้ำของเขื่อนในที่ประชุม  โดยมี  พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...
Written on 02/08/2559, 07:58 by admin
2016-08-02-07-58-10      ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายในโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  สนามกอล์ฟ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ...
Written on 02/08/2559, 07:55 by admin
2016-08-02-07-55-22         นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 6  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ  4  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนบางลาง  ได้จัดโครงการ ...
Written on 22/07/2559, 07:20 by admin
2016-07-22-07-20-21     นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.)  ...