Written on 21/10/2559, 04:20 by admin
2016-10-21-04-20-58      เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559  นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พบ.10  ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่  พอ.สว.  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และโรงพยาบาลธารโต ...
Written on 21/10/2559, 04:19 by admin
2016-10-21-04-19-19         นายคติ  ชนนีบำรุง  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เข้าร่วมประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำบริเวณลุ่มน้ำปัตตานี  โดยมีนายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ...
Written on 21/10/2559, 04:09 by admin
2016-10-21-04-09-48       ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศลวันมหิดล (วันพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย) ซึ่งทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้จัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม...
Written on 11/10/2559, 08:07 by admin
2016-10-11-08-07-12          นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในเรื่องสถานการณ์น้ำวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่เขื่อนบางลาง  โดยเปิดเผยว่า  ระดับน้ำกักเก็บที่  118.66  ล้าน ลบ.ม. ...