Written on 15/11/2559, 08:48 by admin
2016-11-15-08-48-08        เมื่อวันที่  10พฤศจิกายน  2559  งานสุขภาพอนามัย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  และโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  รับบริจาคโลหิตตามแผนสนับสนุนของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา  จากพนักงานเขื่อนบางลาง  พนักงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง...
Written on 15/11/2559, 08:44 by admin
2016-11-15-08-44-20      นายคติ   ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมแปรอักษรเป็นรูปช้างเผือกและอักษรเลข ๙  ซึ่งทาง จ.ยะลา...
Written on 02/11/2559, 08:09 by admin
2016-11-02-08-09-52        ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-ปฏิบัติ (ช.อขช-ป.) พร้อมคณะผู้บริหาร  นายชนินทร์ พฤษกพิทักษ์  หัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3(หก-ปล.)  ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ...
Written on 21/10/2559, 04:20 by admin
2016-10-21-04-20-58      เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559  นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พบ.10  ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่  พอ.สว.  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และโรงพยาบาลธารโต ...