ข่าวเขื่อนบางลาง2

Written on 08/07/2562, 07:34 by admin
2019-07-08-07-34-05             เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ...
Written on 08/07/2562, 07:29 by admin
9 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  นายอนุพงษ์   ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พยาบาลปริญญาระดับ 10 ...
Written on 24/06/2562, 02:57 by admin
7-18-2562     เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...
Written on 31/05/2562, 03:22 by admin
2019-05-31-03-22-23         นายกุลโชติ  สุขจันทร์  วิศวกรระดับ 9...
Written on 24/05/2562, 03:44 by admin
2019-05-24-03-44-18        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายปองพล ...

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์