เขื่อนบางลาง

ข่าวเขื่อนบางลาง2

Written on 12/10/2561, 02:03 by admin
3310        เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2561  นายสมชาย  จันทร์เย็น ...
Written on 12/10/2561, 02:01 by admin
2018-10-12-02-01-19        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  นายอดุลย์  มูหะมัด ...
Written on 01/10/2561, 07:59 by admin
37          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561...
Written on 01/10/2561, 07:51 by admin
2018-10-01-07-51-55         เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายคติ ...
Written on 19/09/2561, 04:14 by admin
2018-09-19-04-14-07           วันที่ 12 กันยายน  2561 ...

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์