ข่าวเขื่อนบางลาง2

Written on 10/04/2562, 02:55 by admin
2019-04-10-02-55-33           เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562  ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน...
Written on 10/04/2562, 02:25 by admin
4-2562-2562-wall-room           เมื่อวันที่ 4  เมษายน 2562  นายสมชาย ...
Written on 10/04/2562, 02:20 by admin
2-2           เมื่อวันที่  4 เมษายน 2562  นายประวิทย์ ...
Written on 10/04/2562, 02:16 by admin
2019-04-10-02-16-42           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  นายสมชาย จันทร์เย็น...
Written on 20/03/2562, 07:21 by admin
jmc          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 09:00 น  ณ...

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์