ข่าวเขื่อนบางลาง2

Written on 07/12/2561, 04:40 by admin
2018-12-07-04-40-03              เมื่อวันที่ 3...
Written on 29/11/2561, 03:13 by admin
arsuro        วันที่ (27 พ.ย. 61)...
Written on 26/11/2561, 06:35 by admin
2018-11-26-06-35-35              เมื่อวันที่ 22...
Written on 21/11/2561, 04:34 by admin
2018-11-21-04-34-07          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561...
Written on 21/11/2561, 04:28 by admin
2018-11-21-04-28-12            เมื่อวันที่ 17...

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์