เขื่อนบางลาง

ห้องประชุมปาหนัน(ศาลาประชาคม)


ห้องประชุมปาหนัน(ศาลาประชาคม)
รองรับได้ 300 คน  2,000 บาท / วัน
 

ห้องประชุมปันหยา (สระน้ำ)

 


ห้องประชุมปันหยา(สระน้ำ)
รองรับได้ 60 คน  1,500 บาท / วัน
 

ห้องประชุม v2 (ร้านอาหารบาแล)

 


ห้องประชุม V2 (ร้านอาหารบาแล)
รองรับได้ 40 คน 1,000 บาท / วัน
 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์