แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เขียนโดย webmaster 45
จัดกิจกรรมพบปะผู้นำท้องถิ่นบริเวณรอบเขื่อนบางลาง เขียนโดย webmaster 50
จัดกิจกรรมสานเสวนาตัวแทนชุมชน ผู้ส่วนได้-เสีย บริเวณรอบเขื่อนบางลาง เขียนโดย webmaster 28
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย webmaster 30
ร่วมกิจกรรมละศีล-อด กับชุมชนรอบเขื่อนบางลาง เขียนโดย webmaster 84
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้ามอบชุดแต่งกายแก่เด็กกำพร้า ยากจน บริเวณรอบเขื่อนบางลาง เขียนโดย webmaster 49
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพบปะผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เขียนโดย webmaster 173
เปิดงานกีฬาสีโรงเรียนเขื่อนบางลาง เขียนโดย webmaster 209
ชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแก่คณะกรรมการจัดการชลประทาน เขียนโดย webmaster 444
จัดโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แก่ชุมชน เขียนโดย webmaster 601