เขื่อนบางลาง

เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2558  นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง  เข้าเยี่ยมคาราวะพร้อมมอบกระเช้าแด่ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ รองเสนาธิการทหาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และพล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ท่านใหม่) ในพิธีรับ-ส่ง ตำแหน่งหน้าที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้นำศาสนา กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์