เขื่อนบางลาง

      เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  นายดิลก  ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.) พร้อมคณะ เดินทางพบปะผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเยี่ยม และรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง โดยมีนายคติ ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมให้การต้อนรับ ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์