เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  นายดิลก  ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.) พร้อมคณะ เดินทางพบปะผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเยี่ยม และรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง โดยมีนายคติ ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมให้การต้อนรับ ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์