เขื่อนบางลาง

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2558  นายนิมูหะมัดนูรดิน แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ผู้นำชุมชนบริเวณเขื่อนบางลาง ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”  โดยจุดเริ่มต้นขบวนปั่นจักรยาน บริเวณสามแยกเขื่อนบางลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสตา  และจุดสิ้นสุดขบวนปั่นจักรยานบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ณ  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์