เขื่อนบางลาง

เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2558  นายนิมูหะมัดนูรดิน แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  ณ  ท่าเรือสันเขื่อน ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์