เมื่อวันที่ 9  มกราคม  2559  นายกิจจา ศรีทองกุล วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  หัวหน้าหน่วยบริหาร (นบห-ปล.) โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  ซึ่งทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ได้จัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนบริเวณเขื่อนบางลางและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน กฟผ.กับชุมชนรอบๆ  ภายในงานมีการแสดงของเด็กๆ เล่นเกมส์ แจกขนม  แจกไอศครีม  แจกของขวัญ  จัดนิทรรศการโครงการชีววิถี พร้อมแจกปุ๋ยน้ำ EM และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานด้วย ซึ่งในปีนี้มีเด็กและผู้ปกครองมาร่วมงานประมาณ  1,500  คน  ณ  บริเวณหน้าโรงเรียนเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์