เขื่อนบางลาง

        เมื่อวันที่ 13  มกราคม  2559  นายธนรัชต์  ภุมมะกสิกร  ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) นายดิลก ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.)   นางสุขาวดี  ศิริจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการก่อสร้างพลังน้ำ-วิชาการ (ช.อกน-ว.) พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมเยียนพบปะ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลางและผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (หก-ปล.) พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนำพาองค์กร กฟผ. ไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดและโอกาสนี้ทาง ชฟน. พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ซ่อมแซม เพิ่มเติม มัสยิดอิสลามเมียะห์ (มัสยิดกลางอำเภอบันนังสตา)  จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายอาหามะ ตุหยง อีหม่ามมัสยิดอิสลามเมียะห์ (มัสยิดกลางอำเภอบันนังสตา)  เป็นผู้รับมอบ ณ เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์