เขื่อนบางลาง

     เมื่อวันที่ 26-27  มีนาคม  2559  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมกับสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ อำเภอบันนังสตา เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบันนังสตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบันนังสตา หน่วยเฉพาะกิจยะลา 15  และชมรมนกเขาชวาเสียงอำเภอบันนังสตาจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2559  ชิงถ้วยเกียรติยศ นายสุนชัย  คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้สนับสนุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าอำเภอบันนังสตา  ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนกเขาร่วมแข่งขันทั้งหมด จำนวน 800 ตัว และได้รับเกียรติจาก นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธี  ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์บ้านสนามบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์