เมื่อวันที่ 26-27  มีนาคม  2559  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมกับสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ อำเภอบันนังสตา เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบันนังสตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบันนังสตา หน่วยเฉพาะกิจยะลา 15  และชมรมนกเขาชวาเสียงอำเภอบันนังสตาจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2559  ชิงถ้วยเกียรติยศ นายสุนชัย  คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้สนับสนุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าอำเภอบันนังสตา  ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนกเขาร่วมแข่งขันทั้งหมด จำนวน 800 ตัว และได้รับเกียรติจาก นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธี  ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์บ้านสนามบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์