เขื่อนบางลาง

  นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว   วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.)  ร่วมมอบชุดแต่งกายประจำท้องถิ่น  ให้กับเด็กกำพร้าและเด็กยากจนบริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง จำนวน 53 คน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  ได้มีชุดแต่งกายใหม่ๆ ไว้ใช้สวมใส่ในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (รายอปอซอ)  อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ ตั้งใจเรียนหนังสือด้วย  ณ  ห้องประชุมร่มไทร  แผนกบำรุงรักษาโยธา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2559 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์