เขื่อนบางลาง

     คณะชาวเขื่อนบางลาง  ประกอบด้วย  พนักงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง  พนักงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  พร้อมด้วยครอบครัว  ลูกจ้างบริษัท  ได้ร่วมการทำบุญสวดพระอภิธรรมให้แก่ท่านเจ้าอาวาสคอกช้าง  (เจ้าคณะสงฆ์ประจำอำเภอธารโต)  ที่ได้มรณภาพ  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559  ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่ถูกอพยพจากการสร้างเขื่อนบางลางระหว่างปี  พ.ศ.  2521-2524  ณ  วัดคอกช้าง  หมู่ที่ 7 บ้านคอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต  จ.ยะลา  ได้รวบรวมปัจจัยถวายวัดเป็นจำนวน  10,600  บาท (กฟผ.เขื่อนบางลาง  5,000 บาท) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์