นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 6  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 70 คน โอกาสนี้ทางเขื่อนบางลางได้มีการบรรยายประวัติความเป็นมาของเขื่อนบางลาง  โครงการชีววิถีของดีที่พอเพียง  พร้อมกันนี้  นายจรูญ  สงฆ์ชู  ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 3ได้ให้ความรู้และนำชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบการทำงานการส่งจ่ายไฟฟ้า การทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนบางลาง เพื่อให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนและมุ่งสู่อาชีพในอนาคตต่อไป  ณ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2559  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์