เขื่อนบางลาง

     นายกำซานี  มะเร๊ะ  พนักงานวิชาชีพระดับ 6  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 70 คน โอกาสนี้ทางเขื่อนบางลางได้มีการบรรยายประวัติความเป็นมาของเขื่อนบางลาง  โครงการชีววิถีของดีที่พอเพียง  พร้อมกันนี้  นายจรูญ  สงฆ์ชู  ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 3ได้ให้ความรู้และนำชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบการทำงานการส่งจ่ายไฟฟ้า การทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนบางลาง เพื่อให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนและมุ่งสู่อาชีพในอนาคตต่อไป  ณ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2559  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์