เขื่อนบางลาง

    นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.)   ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า เพื่อพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่บันนังสตา  ณ  สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์