เขื่อนบางลาง

     ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายในโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  สนามกอล์ฟ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 28กรกฎาคม  2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์