เขื่อนบางลาง

    นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พยาบาลปริญญาระดับ 10 (พบ. 10) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฯ ร่วมกิจกรรม“โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ” ปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม-ปลาน้ำจืดกว่า 4 แสนตัว ลงสู่ต้นน้ำ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารในอนาคต และเกิดความสมดุลตามระบบนิเวศ  ซึ่งทางหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางและหน่วยงานกรมประมงจังหวัดยะลา ได้จัดขึ้น โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิดนายอำเภอบันนังสตา มาเป็นประธานในกิจกรรม  ณ หมู่ที่ 1 (บ้านสนามบิน) ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์