เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จัดกิจกรรมครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนบางลางปีที่35และงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน  มีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น การทำพิธีกรรมไหว้ศาลพระภูมิ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบึกจำนวน 100 ตัว  กิจกรรมทางศาสนาพุทธ มีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9รูป และกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม มีการละหมาดฮายัตขอพร  โดยมี นายธนรัชต์  ภุมมะกสิกร  ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.)  นายดิลก  ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.) พร้อมคณะ  นายคติ ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน บริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง จำนวน 22 ทุน มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่คนยากไร้บริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง จำนวน 6 ชุด  และมอบให้แก่หน่วยกองกำลังที่รักษาความปลอดภัยบริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง จำนวน 5 ชุด  โอกาสนี้กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางได้จัดงานเลี้ยงเกษียณแก่ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จำนวน 13 ท่าน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง  ณ  ศาลาประชาคม  ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์