เขื่อนบางลาง

      นายคติ ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมให้การต้อนรับ นายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โอกาสที่มาตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานต่อไป  ณ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์