เขื่อนบางลาง

 

   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายธนรัชต์  ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) ให้เกียรติในการขนานเครื่องที่ 3 โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเข้าสู่ระบบจ่ายโหลด 17 MW หลังจากโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (หก-ปล.) ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยมีนายนายดิลก  ธโนศวรรย์  ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.)  นายคติ  ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.)  นายชนินทร์  พฤกษพิทักษ์  หัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (หก-ปล.)  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง โครงการฯ ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล ฝ่ายประสิทธิภาพการผลิต ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ รวมถึง Supervisor ที่เกี่ยวข้องของคู่สัญญาบริษัท Powerchina  Huadong Engineering Corporation ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์