เขื่อนบางลาง

         นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในเรื่องสถานการณ์น้ำวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่เขื่อนบางลาง  โดยเปิดเผยว่า  ระดับน้ำกักเก็บที่  118.66  ล้าน ลบ.ม.  และเกิดวิกฤตสถานการณ์น้ำในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ  35 ปี  นับตั้งแต่สร้างเขื่อนเมื่อปี  2524  จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำในจังหวัดยะลาและปัตตานีช่วยกันประหยัดน้ำ  ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์