เขื่อนบางลาง

      ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกิจกรรม วิ่งการกุศลวันมหิดล (วันพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย) ซึ่งทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้จัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559  ณ  สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์