เขื่อนบางลาง

        นายคติ  ชนนีบำรุง  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เข้าร่วมประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำบริเวณลุ่มน้ำปัตตานี  โดยมีนายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พร้อมกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อวิเคราะห์สภาพน้ำฝน-น้ำท่า  บริเวณลุ่มน้ำปัตตานี (เชิงสถิติ) การคาดหมายสภาพน้ำฝน-น้ำท่า ในปี 2559 และการเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม-น้ำแล้ง  บริเวณลุ่มน้ำปัตตานีต่อไป  ณ  ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี  สำนักงานชลประทานที่ 17  ตำบลตาเซะ  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 18ตุลาคม 2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์