เขื่อนบางลาง

     นายคติ   ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมแปรอักษรเป็นรูปช้างเผือกและอักษรเลข ๙  ซึ่งทาง จ.ยะลา ร่วมกับเทศบาลนครยะลา ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และบรรดานักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในพื้นที่จำนวนกว่า 2 หมื่นคนร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทเพลงเกี่ยวกับพ่อรวม 9 บทเพลง  ณ บริเวณหน้าศาลากลาง  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน 2559 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์