×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news591110

       เมื่อวันที่  10พฤศจิกายน  2559  งานสุขภาพอนามัย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  และโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  รับบริจาคโลหิตตามแผนสนับสนุนของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา  จากพนักงานเขื่อนบางลาง  พนักงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1 -3 ลูกจ้างบริษัทรับเหมางาน กฟผ.  กองกำลังทหารรอบบริเวณเขื่อนบางลาง  เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและโรงพยาบาลใกล้เคียง   ณ  อาคารบำรุงรักษาเครื่องกล  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวน 42  คน  ผู้ชาย 39  คน  ผู้หญิง 3 คน  คิดเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับจำนวน 18,600  มิลลิลิตร

{gallery}news591110{/gallery}

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์