เขื่อนบางลาง

      นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 9  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฯ  ร่วมต้อนรับนายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พร้อมคณะ และนายอัมรินทร์  นิติพล นักแสดงและพิธีกรพร้อมคณะ  เพื่อถ่ายทำรายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว “ตามรอยเท้าพ่อ” ในพื้นที่จังหวัดยะลาและบริเวณเขื่อนบางลาง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เคยเสด็จเยี่ยมเขื่อนบางลางหลายครั้ง  ณ เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2559

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์