×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news591126

       นายสมเดช  งามศรีตระกูล  วิศวกรระดับ 9   นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 4 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   จำนวน 70 คน  โอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการและการจัดการองค์ความรู้  ซึ่งนายสมเดช  งามศรีตระกูล วิศวกรระดับ 9  ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารการจัดการและการจัดการองค์ความรู้  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  ณ เขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2559 

{gallery}news591126{/gallery}

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์