เขื่อนบางลาง
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news591126

       นายสมเดช  งามศรีตระกูล  วิศวกรระดับ 9   นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 4 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   จำนวน 70 คน  โอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการและการจัดการองค์ความรู้  ซึ่งนายสมเดช  งามศรีตระกูล วิศวกรระดับ 9  ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารการจัดการและการจัดการองค์ความรู้  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  ณ เขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2559 

{gallery}news591126{/gallery}

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์