เขื่อนบางลาง

       นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) ประชุมร่วมกับนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และร่วมแถลงข่าวสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  กรณีมีกระแสข่าวลือในสื่อออนไลน์  เรื่องการปล่อยน้ำของเขื่อนบางลาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนนั้น ไม่เป็นความจริง โดยทาง กลช-ฟ. กล่าวว่า เนื่องจากเดือนธันวาคม 2559  มีปริมาณฝนตกบริเวณท้ายเขื่อนบางลางจนถึงอำเภอเมืองปัตตานีมากกว่าเหนือเขื่อน ซึ่งน้ำที่ไหลเข้าอ่างมีปริมาณน้อยมากและสามารถกักเก็บไว้เป็นน้ำต้นทุนในปี 2560 ต่อไป ซึ่งทางโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางได้หยุดระบายน้ำผ่านเครื่องตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลล่าสุด (วันที่ 5 มกราคม 2560) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง เท่ากับ 712.94 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49  และใช้การได้ 436.66  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องระบายน้ำออก            
        อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีข่าวการระบายของเขื่อนบางลางนั้น ทางหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง จึงขอความร่วมมือประชาชนที่รับข่าวสารควรพิจารณาก่อนที่จะเผยแพร่ต่อออกไป เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของประชาชน

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์