กฟผ.เขื่อนบางลาง  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชุมชนบ้านกาโสด

    

นายกำซานี   มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาโยธา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกาโสด หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสตา เพื่อพูดคุยสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาช่วงมีฝนตกน้ำและดินโคลนไหลลงมาบนถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแสงไฟส่องสว่างด้วย   จากการได้ลงดูพื้นที่ดังกล่าวและได้พูดคุยกับชุมชนบริเวณนั้นพบว่าเดิมเป็นพื้นที่สูงมีหญ้าและต้นไม้ปกคลุมแต่ทางเจ้าของที่ดินได้ขุดเพื่อให้พื้นที่มีระดับต่ำลงจึงทำช่วงฝนตกน้ำฝนและดินโคลนไหลลงมาบนถนนและคูระบายน้ำมีความตื้นเขินไม่สามารถรับน้ำได้  จากการได้พูดคุยทาง กฟผ.เขื่อนบางลางได้เสนอให้มีการขุดวางท่อและขุดคูระบายน้ำใหม่ โดยทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง จะดำเนินการออกแบบการวางท่อและขุดลอกคูระบายน้ำ โดยให้ทางชุมชนไปดำเนินขุดลอกตามแบบ และทางชุมชนพอใจกับข้อเสนอดังกล่าว  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์