ผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านใหม่

นายคติ ชนนีบำรุง หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงาน  ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ แก่ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์