เขื่อนบางลาง

 

ผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านใหม่

นายคติ ชนนีบำรุง หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงาน  ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ แก่ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์