เขื่อนบางลาง

 

ผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนบางลางและหก-ปล. ร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ร.ร.บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)

นายคติ ชนนีบำรุง หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้บริหารและนายสฤษดิ์  ศรีอินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน  ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีและกีฬาอนุบาลภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) อำเภอบันนังสตา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เห็นคุณค่า  ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากภัยยาเสพติด ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับโรงเรียนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  และโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ชุด และหนังสือความรู้ด้านพลังงานเรื่อง “ กฟผ.แบ่งปันความรู้สู่สังคม”ให้กับทางโรงเรียนด้วย โดยมีนางรอบีอ๊ะ  คงทอง ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) เป็นผู้รับมอบ ณ  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์