เขื่อนบางลาง

 

กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายคติ ชนนีบำรุง   หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย มีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมวางพวงมาลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี  ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์