เขื่อนบางลาง

กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมพิธีอันเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกับจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการทุกอำเภอของจังหวัดยะลา ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดยะลา ร่วมพิธีอันเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์มาลอยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง โดยมีนายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ ท่าเรือสันเขื่อนบางลาง

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์