เขื่อนบางลาง
กฟผ.เขื่อนบางลาง  มอบวัสดุ อุปกรณ์  กลุ่มแม่บ้านเครื่องแกงบ้านฉลองชัย
      นายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์   วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นตัวแทน มอบวัสดุ อุปกรณ์ กลุ่มแม่บ้านเครื่องแกงบ้านฉลองชัย หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เพื่อใช้ดำเนินกิจการของกลุ่มในการปรับปรุงรูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์  ซึ่งทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ได้สนับสนุนเป็นเครื่องปั่น ขนาดบรรจุ 2 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง  ถุงบรรจุเครื่องแกงขนาดเล็ก 8x12 ซม. จำนวน 3,500 ใบ ถุงแก้ว ขนาด 10x15 ซม. จำนวน 10 กิโลกรัม และสติกเกอร์ฉลากเครื่องแกง จำนวน 1,088 ชิ้น โดยมีนางสิติอาหวา  น้อยทับทิม  เลขากลุ่มแม่บ้านเครื่องแกงบ้านฉลองชัยพร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ทางกลุ่มแม่บ้านฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มจัดทำขึ้น ให้เป็นของฝากด้วย ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์