เขื่อนบางลาง

 

กฟผ.เขื่อนบางลาง  ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทาน  เครื่องอุปโภค-บริโภค

 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มามอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอบันนังสตา ซึ่งกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยนายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์  วิศวกรระดับ 9  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบันนังสตา เข้าร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์