เขื่อนบางลาง

ผู้บริหาร  อขช. พบปะผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ครั้งที่ 3/2560

 

นายชัยวัฒน์  มานะพันธุ์พงศ์  ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.)  พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเยี่ยมและพบปะผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางด้วย  โดยมีนายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ศาลาประชาคมเขื่อนบางลาง  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่  18 ธันวาคม  2560

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์