เขื่อนบางลาง

 

              นายประดิษฐ์  พูลสวัสดิ์  วิทยากรระดับ 8 พนักงานเวร ได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในโอกาสที่เดินทางมาทัศนศึกษาที่เขื่อนบางลาง  ซึ่งมีนายพิเชษฐ์  ชูปาน  ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่อง กะ 3 และนายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 5 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านกระบวนด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนบางลางจากสถานที่ประกอบจริง และให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของเขื่อนบางลาง รวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานด้วยแก่ครูและนักเรียน จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561   ณ  โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์