เขื่อนบางลาง
 

 

      นายปองพล  กีรติวิริยาถรณ์  วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบน้ำดื่ม บี แอล ขนาด 600 ซีซี  จำนวน 200 ขวด  เพื่อใช้ในกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ของศูนย์ตาดีกานูรุลอิสลาม บ้านคอลอบาแล  ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา  จ.ยะลา  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนและภายในตำบลบาเจาะและชุมชนรอบข้าง และให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย โดยมีนายอิบรอเฮม  มาแจ ตัวแทนคณะกรรมการตาดีกานูรุลอิสลาม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561   ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์