เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561 งานสุขภาพอนามัย กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ร่วมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและโรงพยาบาลใกล้เคียง  ณ อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

     ในครั้งนี้  มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ลูกจ้างบริษัทที่รับงาน กฟผ. และกองกำลังทหาร – ตำรวจในพื้นที่  ร่วมบริจาค จำนวน 37 คน  ซึ่งโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคครั้งนี้  มีปริมาตร  จำนวน 16,150 มิลลิลิตร

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์