เขื่อนบางลาง

    เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561 งานสุขภาพอนามัย กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ร่วมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและโรงพยาบาลใกล้เคียง  ณ อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

     ในครั้งนี้  มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ลูกจ้างบริษัทที่รับงาน กฟผ. และกองกำลังทหาร – ตำรวจในพื้นที่  ร่วมบริจาค จำนวน 37 คน  ซึ่งโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคครั้งนี้  มีปริมาตร  จำนวน 16,150 มิลลิลิตร

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์