เขื่อนบางลาง

      

        เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2561  ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ร่วมกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดอาคาร สานสัมพันธ์พี่น้องสันติ โรงเรียนบ้านสันติ  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านสันติได้จัดขึ้น เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณรอบๆโรงเรียน  และโอกาสนี้ได้ร่วมพบปะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติ  ครู นักเรียน หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่  ชุมชนรวมถึงผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี   พร้อมกันนี้ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน สปช.102/26  ขนาด 3 ห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านสันติ ตำบลเขื่อนบางลาง  ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์