เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนบางลาง โดย นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมพิธีเปิดงานกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ  ซึ่งมี นายสาโรช กาญจนพงค์  ปลัดจังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และภายในงานมีการประกวดกล้วยหินและผลไม้ในท้องถิ่น อาทิ ทุเรียน ลองกอง สะตอดาน มะนาว  การประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้มีการออกร้านนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ. การดำเนินงานของกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  การดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 และภายในบูธของ กฟผ. มีการแจกปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ EM  และของที่ระลึก กฟผ. ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมและร่วมตอบคำถาม ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์