เขื่อนบางลาง

       นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 89  ณ โรงเรียนบ้านเยาะ (สันติ2) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ  โภชนาการเพื่อเด็กไทย  ก้าวไกลสร้างชาติ  จำนวน 1,000,000 บาท  โดยมีนายสุรเดช  เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้ส่งมอบอาคารให้กับทางโรงเรียนให้ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ นายสุรเดช  เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊นายอนิรุธ  บัวอ่อน นายอำเภอธารโต นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุริยัน  จันทร์ทบ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และนายรอซะ  มะเล๊ะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเยาะ ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 89  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์