เขื่อนบางลาง

        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายคติ  ชนนีบำรุง  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 พร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ  ร่วมพบปะชุมชนบริเวณริมขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางและชุมชนบริเวณ Spillway เขื่อนบางลาง จำนวน 15 ครัวเรือน เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  รู้จักมักคุ้นระหว่างกัน สืบเนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง ที่รู้จักและสนิทสนมกับชุมชนได้เกษียณอายุไปและเป็นการแนะนำผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รุ่นใหม่ ให้ทางชุมชนได้รู้จักด้วย เพราะทางชุมชนยังจำเป็นต้องใช้เส้นทางภายในเขต กฟผ.เขื่อนบางลาง สัญจรผ่านไปมาด้วย

          นอกจากนี้ ได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ ของทางชุมชน และขอความร่วมมือกับชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่อง ดูแล ทรัพย์สินและเขตหวงห้าม ของ กฟผ.เขื่อนบางลาง ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายคติ ชนนีบำรุง กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :kati.c@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                        EGAT MAIL || EDMS || VPN

งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : นายกรประสิทธิ์ ส่อสืบ Email :kornpasid.s@egat.co.th  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 
 โทร 073-281063  ต่อ 2219                          นโยบายเว็บไซต์