เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  จัดกิจกรรมครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนบางลางปีที่37และงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี  2561  ณ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  โดยภายในงานมีกิจกรรมทางศาสนาพุทธ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบึกจำนวน 120 ตัว  และการละหมาดฮายัตขอพรทางศาสนาอิสลามและผู้บริหารฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนาและผู้มาร่วมละหมาดอาหยัด ด้วย  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มี นายชัยวัฒน์  มานะพันธุ์พงศ์  ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.) พร้อมคณะผู้บริหารฯ และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา  นายชนินทร์  พฤกษพิทักษ์  หัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (หก-ปล.) พร้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการ หก-ปล.  อดีตผู้บริหารเขื่อนรัชประภาและอดีตผู้บริหารเขื่อนบางลาง  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค  ให้แก่คนยากไร้บริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง จำนวน 6 ชุด  และมอบให้แก่หน่วยกองกำลังที่รักษาความปลอดภัยบริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง จำนวน 5 ชุด ด้วย 

       ในโอกาสนี้ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้จัดงานเกษียณให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จำนวน 10 ท่าน  โดยมีนายคติ  ชนนีบำรุง หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนบางลาง อีก 9 ท่านและนายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่อง 1-3 (ช.หก-ปล.) ซึ่งได้เกษียณในปีนี้ด้วย โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ภาพถัดไป>>

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์