เมื่อวันศุกร์ ที่9 เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561 โดยมีนายปองพล กีรติวิริยาภรณ์ วิศวกรระดับ9 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจำนวน 282 คน แบ่งออกเป็น 2 ทีม คือทีมสีเหลือง และทีมสีฟ้า มีการแข่งขันกีฬา6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยช่วงเช้าเริ่มด้วยการแข่งขันกีฬาตีกอล์ฟ  วอลเล่บอลย์ ตะกร้อ และเปตอง จากนั้นช่วงเที่ยงรับประทานอาหารข้าวกล่องร่วมกัน ภาคบ่ายแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬามหาสนุก ซึ่งบรรยากาศของการจัดกิจกรรมกีฬาภายในปีนี้มีความอบอุ่น สนุกสนาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนได้เล่นกีฬาออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย ทำให้มีความสุขในการทำงาน ต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์