เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 ลูกจ้างบริษัทที่รับงาน กฟผ. และหน่วยกองกำลังทหาร – ตำรวจในพื้นที่  ร่วมบริจาคโลหิต  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและโรงพยาบาลใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

รัชกาลที่ 9  และวันรัฐธรรมนูญไทย

       โดยทาง งานสุขภาพอนามัย กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและหน่วยธนาคารโลหิตโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 35 คน  และโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคครั้งนี้  มีปริมาตร  จำนวน 14,750 มิลลิลิตร  ณ อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์