เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนบางลาง  สนับสนุนของรางวัลให้กับโรงเรียนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง จำนวน 12 โรงเรียน  มีโรงเรียนเขื่อนบางลาง โรงเรียนบ้านบางลาง โรงเรียนบ้านเตาปูน โรงเรียนบ้านเจาะบันตัง  โรงเรียนบ้านกาโสด  โรงเรียนบ้านธารทิพย์  โรงเรียนบ้านตังกะเด็ง โรงเรียนบ้านสันติ  โรงเรียนบ้านฉลองชัย  โรงเรียนบ้านสายสุราษฎร์  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภัคดี  โรงเรียนบ้านเยาะ (สันติ 2) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กของแต่ละโรงเรียน  ซึ่งมีตัวแทนผู้ปฏิบัติงานจากแผนกงานต่างๆ ภายในกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ร่วมออกพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์กับครูและนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ด้วย  โดยมีตัวแทนครูแต่ละโรงเรียน  เป็นผู้รับมอบ

        ซึ่งการที่ทาง กฟผ. สนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้ เด็กนักเรียนและครูตามโรงเรียนต่างๆ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณทาง กฟผ. ที่ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง ที่จะเติบโตมาพัฒนาชุมชน ในวันข้างหน้าด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์