เมื่อวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมตันหยง กฟผ.เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายปองพล กีรติวิริยาภรณ์ วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายศิริชัย ไม้งาม พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์