เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562  เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านภักดี ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทิตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อันเชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่นายมูหามัด กาเด็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านภักดี ซึ่งประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ได้รับความเดือดร้อน 

ในโอกาสนี้ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้มอบหมายให้นายกำซานี มะเร๊ะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กฟผ.เขื่อนบางลาง และคณะ นำเงินและสิ่งของ มอบให้แก่นายมูหามัด กาเด็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านภักดี เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง ได้ช่วยกันเสียสละเงิน บริจาคให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัยในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรสู่สังคม ต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์