เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.09 น. ณ อาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   เป็นประธานในงาน Kick off BLG - H3โดยมีผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมทดสอบและร่วมสังเกตุการณ์ ประกอบด้วย หน่วยงาน อบค., อบฟ., อรอ.และทีมงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นการทดสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง หน่วยที่ 3 ในงาน Warranty Inspection BLG – H3 ผลการทดสอบไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ สามารถดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  และคืนเครื่องให้กับระบบในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์